3 DNIOWE WARSZTATY “CZAS NA ZMIANY”

01.03.2019 – 03.03.2019 Rugby


Prowadzący: Heiko Hinrichs- doświadczony terapeuta rodzinny, psychoterapeuta i specjalista pracy z traumą.  

Zajęcia w języku angielskim z udziałem tłumacza na język polski.

Zapisy możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym lub emaliowym, po którym należy dokonać wpłaty na wskazane poniżej konto. O udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat. 

Uczestnictwo w 3 dniach zajęć – £ 110.

Uczestnictwo w 3 dniach zajęć z możliwością pracy nad własnym problemem – £ 330.

Anna Winiecka Account number: 92319411  Sort Code: 40-39-11

Reference: WORKSHOP

Opłata jest bezzwrotna w razie rezygnacji.

Kontakt: 0782 5512 411

Email: bachflowercure@gmail.com

3 DNIOWE WARSZTATY “CZAS NA ZMIANY” 01.03.2019 – 03.03.2019 RUGBY