N-euro L-ingwistyczne P-rogramowanie to studium doskonałej komunikacji – zarówno z sobą samym, jak i z innymi. Jest to zestaw narzędzi i technik stosowanych w samopomocy, samorozwoju, edukacji, terapii, coachingu, biznesie, sporcie opracowany w oparciu o analizę strategii myślenia i działania ludzi “sukcesu”.  Jest to również postawa i metodologia wiedzy na temat osiągania celów i uzyskiwania pozadanych wyników.

Zgodnie z założeniami teoretycznymi NLP ludzie czują i działają w oparciu o to jak postrzegają świat. Jesteśmy w stanie bezpośrednio dostrzec niewielką jego część  bowiem ograniczaja nas filtry takie jak:  doświadczenia, przekonania, wartości, założenia i biologiczne systemy sensoryczne. Każdy z nas ma indywidualną “mapę” postrzegania świata będąca wynikiem oddziaływania między umysłem/ciałem i tym, co i jak mówimy (językiem).

Zubożałe i nierealistyczne – “mapy” mogą ograniczać możliwości wyboru i powodować problemy. Z punktu widzenia NLP , aby  osiągnąć pozytywne rezultaty w zakresie osobistego rozwoju, należy zidentyfikować bezużyteczne lub niszczące wzorce myślenia oparte na zubożałych “mapach” siebie i świata zewnętrznego, a następnie zmodyfikować je lub zastąpić wzorcami bardziej przydatnymi.

Zapisz

Zapisz

Zapisz